Doelstelling van de Stichting Kruisen en kapellen Maasgouw

De stichting heeft ten doel:

a. te dienen als overkoepelende instantie voor de plaatselijke werkgroepen en personen op individuele basis die in de verschillende kernen van de gemeente Maasgouw als vrijwilliger werkzaam zijn op het gebied van de instandhouding van religieus erfgoed

b. initiatief te nemen ten behoeve van onderhoud, restauratie en zo mogelijk herbouw van bestaande en/of verdwenen wegkruisen en kapellen inde gemeente Maasgouw; Ook heeft zij oog voor kleine monumenten in het straatbeeld zo als er zijn niskapellen, beelden en gevelstenen met een religieus karakter.

c. het verrichten van verdere handelingen, die met het vorenstaande in de ruimste zin verband houden of daartoe bevorderlijk kunnen zijn.
© 2024 Stichting Kruisen en kapellen Maasgouw
Gemaakt door: EJHannen - Gehost door: Ceweb